เคลือบแล้ว

ลูกค้าจำนวนมากชอบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นโลหะ ดังนั้นเราจึงจะชุบชิ้นส่วนพลาสติกด้วยไฟฟ้า เช่น ฝาครอบพลาสติก หัวฉีด และหัวปั๊ม เพื่อให้มีพื้นผิวที่เป็นโลหะ

เคลือบแล้ว
เคลือบ3
เคลือบ4
เคลือบ1
เคลือบ2

ลงชื่อ