ปั๊มร้อน

การปั๊มร้อนมีลักษณะเป็นสามมิติมากพร้อมความแวววาวของโลหะ

ค่าใช้จ่ายในการปั๊มร้อนขึ้นอยู่กับขนาดการออกแบบและความซับซ้อนของคุณ

ปั๊มร้อน
ปั๊มร้อน4
ปั๊มร้อน3
ปั๊มร้อน1
ปั๊มร้อน2

ลงชื่อ