การติดฉลาก

ข้อดีของการติดฉลากคือขั้นต่ำ สามารถปรับแต่งสีได้หลากหลาย
เราจัดหาฉลากประเภทต่างๆ ให้กับลูกค้าของเรา เช่น วัสดุกระดาษ วัสดุพีวีซี วัสดุคราฟท์ วัสดุกระดาษเคลือบ….

Labeling001

Labeling004
Labeling003
Labeling002
RB-P-0265
RB-P-0265A
RB-P-0267
RB-P-0267A
RB-P-0288

ลงชื่อ