การติดฉลาก

ข้อดีของการติดฉลากคือขั้นต่ำที่ต่ำ สามารถปรับแต่งสีได้หลากหลาย
เรามีฉลากประเภทต่างๆ สำหรับลูกค้าของเรา เช่น วัสดุกระดาษ วัสดุพีวีซี วัสดุคราฟท์ วัสดุกระดาษเคลือบ….

การติดฉลาก001

การติดฉลาก004
การติดฉลาก003
การติดฉลาก002
RB-P-0265
RB-P-0265A
RB-P-0267
RB-P-0267A
RB-P-0288

ลงชื่อ