แกะสลักด้วยเลเซอร์

การแกะสลักด้วยเลเซอร์คือการสร้างรอยแกะสลักตามธรรมชาติบนพื้นผิวของไม้ไผ่และผลิตภัณฑ์จากไม้โดยการเผาด้วยเลเซอร์ดูเป็นธรรมชาติมากและปราศจากมลภาวะ เหมือนกับการแกะสลักด้วยมือ

แต่เราไม่แนะนำรูปแบบที่ซับซ้อน เนื่องจากเส้นที่แกะสลักด้วยเลเซอร์นั้นบางเกินไปและคุณมองเห็นไม่ชัด

นอกจากนี้การแกะสลักด้วยเลเซอร์ไม่มีสีเขาจะแสดงสีเข้มหรือสีอ่อนลงเนื่องจากความลึกของการแกะสลักและวัสดุของไม้ไผ่และไม้

laser engraving on top of lid001
laser engraving on top of lid002
laser engraving on top of lid003
laser engraving on top of lid004
laser engraving on top of lid1

ลงชื่อ