แกะสลักด้วยเลเซอร์

การแกะสลักด้วยเลเซอร์คือการสร้างรอยแกะสลักตามธรรมชาติบนพื้นผิวของไม้ไผ่และผลิตภัณฑ์จากไม้โดยการเผาด้วยเลเซอร์ ดูเป็นธรรมชาติและปราศจากมลภาวะเช่นเดียวกับการแกะสลักด้วยมือ

แต่เราไม่แนะนำให้ใช้ลวดลายที่ซับซ้อนเนื่องจากเส้นที่สลักด้วยเลเซอร์นั้นบางเกินไปและคุณจะมองเห็นได้ไม่ชัดเจน

นอกจากนี้การแกะสลักด้วยเลเซอร์ไม่มีสี เขาจะแสดงสีเข้มขึ้นหรือจางลงเนื่องจากความลึกของการแกะสลักและวัสดุของไม้ไผ่และไม้

laser engraving on top of lid001
laser engraving on top of lid002
laser engraving on top of lid003
laser engraving on top of lid004
laser engraving on top of lid1

ลงชื่อ