การพิมพ์ผ้าไหม

ต่อไปนี้คือการพิมพ์ผ้าไหมบางส่วนที่เราได้ทำเพื่อลูกค้าของเรา ดังที่คุณเห็น การพิมพ์ผ้าไหมโดยทั่วไปจะมี 1-3 สี และสองสีจะมีระยะห่างพอสมควรระยะทางมักจะมากกว่า 3 มม.

การพิมพ์ผ้าไหมต้องการให้พื้นผิวขวด/ขวดเรียบ แบน เราสามารถพิมพ์ผ้าไหมที่อุณหภูมิสูงได้ (ซึ่งใช้เวลาเก็บรักษานานกว่า แต่สีจะสว่างกว่าเล็กน้อย) และการพิมพ์ผ้าไหมที่อุณหภูมิต่ำ (ซึ่งดูมันวาว)

การพิมพ์ผ้าไหม
RB-P-0233
RB-P-0262D
RB-P-0274
RB-P-0275

ลงชื่อ