การพิมพ์ผ้าไหม

ต่อไปนี้คือการพิมพ์ไหมที่เราทำเพื่อลูกค้าของเรา อย่างที่คุณเห็น การพิมพ์ไหมโดยปกติใน 1-3 สี และสองสีมีระยะห่างบ้างระยะห่างมักจะมากกว่า 3 มม.

การพิมพ์ผ้าไหมขอให้พื้นผิวขวด/ขวดเรียบมาก แบน เราสามารถพิมพ์ไหมที่อุณหภูมิสูง (ซึ่งเวลาเก็บรักษานานกว่า แต่สีจะเบากว่าเล็กน้อย) และการพิมพ์ไหมที่อุณหภูมิต่ำ (ซึ่งมีลักษณะมันวาว)

silk printing
RB-P-0233
RB-P-0262D
RB-P-0274
RB-P-0275

ลงชื่อ